وب سایت شخصی امراله اندرزیان

مطالبی از دیدگاه قرآن و اهل بیت

وب سایت شخصی امراله اندرزیان

مطالبی از دیدگاه قرآن و اهل بیت

وب سایت شخصی امراله اندرزیان
آخرین مطالب

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۱۷ ب.ظ

روشنفکر کیست؟ متحجر کدام است؟


تقابل بین این دو اصطلاح(تحجر وروشنفکر) و انطباق آنها بر عده ای از قدیم الایام در لابلای کتاب ها،مجلات،روزنامه ها ودر سالهای اخیر درسایتها و فضای مجازی نمود وظهوری فراوان داشته است.با عنایت به بعضی از مباحثی که در سطح جامعه بویژه در فضای مجازی دست به دست می شود و هر کدام گروه دیگری را متهم می نماید،نکاتی رادر همین زمینه به عرض خوانندگان محترم می رسانیم :

1- روشنفکرکیست؟متحجر کدام است ؟

بعضی روشنفکر را افرادی می دانند که به خاطر کسب  تحصیل در خارج از کشور و یا در داخل کشور،حد و حدود را رعایت ننموده و خود را در همه چیز صاحب نظر می داند. روشنفکر یعنی کسانی که با تخصص در رشته ای ازعلوم تجربی (یعنی علوم حسی)بویژه در علوم انسانی غربی نسبت به خیلی از حریم ها و ثغورو حدود اسلامی منتقد واز خطوط قرمز عبور می کنند.یعنی افرادی که فرهنگ اصیل و ناب اسلامی را برای اداره جامعه و خانواده و زندگی کافی ندانسته وباید از فرهنگ بی ریشه و اساس غرب تقلید نمایند ،روشنفکری در تعریف اینها یعنی مرز گذاری بین سنّت ومدرنیته و جایگزینی مدرنیته غربی به جای سنت پویای اسلامی،روشنفکر یعنی آنهایی که دین را مخدر و افیون می دانستند و با آن مقابله می کردند،یعنی افرادی که از نشخوار بعضی دانشمندان غربی ( که بی اطلاع از فرهنگ ناب اسلامی اند)خود را صاحب نظر می دانند و نظریه ی گام اول را (یعنی علوم حسی) منجی بشریت معرفی می کنند و معتقدند که باید جایگزین وحی آسمانی که رئیس و سلطان العلوم است بشود. روشنفکر یعنی منجمد مغزهایی که به خاطر نادانی و بی اطلاعی از علوم الهی بین علوم تفکیک قائل می شوند و بعضی را بشری و برخی را آسمانی و علوم آسمانی را مایه ی سعادت و نجات انسانها ندانسته و از دسترس انسانها دور می دانند،روشنفکر یعنی صاحب نظرانی که با غرور علمی دیگران را بی سواد و عقب افتاده می دانند، یعنی آنهایی که معتقد به تحول در علوم نیستند و نسخه ی پیچیده دانشمندان غربی را آخرین راه دانش و معرفت می دانند،یعنی افرادی که با پیروی از اساتید و اربابان غربی شان دین و سیاست را جدا از هم می دانند و می گویند دین و دین داران نباید در سیاست دخالت کنند تا سیاست بازان قاهرانه علیه دین و مبانی آن و طرفدارانش بتازند و سرکوب نمایند،روشنفکر یعنی آنهایی که در مقابل نظام ولایت فقیه می ایستند و از فتنه و فتنه گران حمایت می نمایند، یعنی افرادی که خود را صاحب عقل وعقلانیت و اندیشه و تفکر دانسته و بقیه را بی عقل و اندیشه تلقی می کنند،روشنفکر یعنی دید بازهایی که نامگذاری فرزندانشان به اسم و نام پیامبر و ائمه علیهم السلام (که از اسمای حسنای الهی اند)موجب عقب افتادگی و جاهلیت می دانند،روشنفکر یعنی به جای اطاعت و پیروی از خدا و پیامبر و اهل بیت( که دستور خداوند است) اطاعت وپیروی از شاهان ستمگر و مستبد و بی خاصیت ،یعنی آنهای که برای رابطه با غرب بویژه آمریکا نظریه ی گام به گام را می دادند و برای تحقق آن اقدام می کردند و هر مخالفی را متهم به تحجر می نمودند.یعنی مدعیان طرفداری از ملیّت و ملّی گرایی بدون از اینکه حتی یک روز از شرف و ناموس و حیثیت ملت در جنگ هشت ساله و در مبارزه ی مردم با استکبار دفاع نمایند،یعنی آنهایی که چشم روی جنایانت آمریکا درمنطقه بسته و حتی یک جمله در مخالفت با این همه ظلم و جنایت صهیونیستهای اسرائیل و سعودی و داعش و... بر زبان نمی آورند اما فضای مجازی را از اراجیف خود پر می نمایند که چرا به غره و لبنان و حلب و خان طومان و... کمک می کنیم،یعنی افرادی که با نطریات وهمی خویش کمال و سعادت رابرای همگان از هر راهی که بیایند معتقد و حاکمیت و جهانی بودن اسلام و همچنین مهدویت را زیر سوال می برند.

2-از رسول خدا صلی الله علیه و آله این روایت نقل شده است که دو گروه کمر مرا شکستند،یکی عالمان و باسوادان بی تقوی (عالم متهتک) و دیگر جاهلانی که از سر جهل و بدون از علم و معرفت عبادت وبندگی می کنند (جاهل متنسّک)از این حدیث میتوانیم روشنفکران بی دین و متحجران بی معرفت و جاهل رابشناسیم.این دو گروه همیشه به قرآن و اسلام و پیروان حقیقی آنها خیانت کرده اند.از خوارج تا گروهای تروریستی همانند داعش گرفته تا آنهایی که در طول تاریخ با ژست آزادی قلم و بیان در خدمت قدرتهای جهنمی بوده اند که دو گروه دو بال یک قیچی هستند وهر دو خدمتگزار صادق برای دنیای کفر و ستم می باشند.

3-از آیات و روایات اینگونه استفاده می شود که روشنفکران غرب زده و متحجران جاهل به خاطر عدم شکوفایی عقل الهی و نورانی شان و عدم هماهنگی بین عقل نظری و عملی شان و استفاده ی فراوان از قوه ادراکی وهم به جای فهم که نقش شیطان را در انسان بازی می کند، هر دو گروه متحجر و روشنفکر تناسب و سنخیت روحی و جسمی زیادی با شیطان اکبر و آمریکای خونخوار پیدا می کنند و همینها در اغلب اوقات سواره نظام و پیاده نظام وی می باشند چه اینکه در فتنه ها و توطئه ها نسبت به انقلاب اسلامی نقش این دو گروه و همراهی آنها با آمریکا و صهیو نیستها را دیده و می بینیم.

4-اگر عقل شکوفا نشد و عقل نظری با عقل عملی همراه نگردید و عبادت و بندگی و علم و معرفت حقیقی تحصیل نشد چه عالم متهتک وچه جاهل متنسک در یک قضیه باهم مشترک اند و آن ماندن در مرحله جمادی و سنگ گونه بودن است. قرآن کریم عده ای را همانند سنگ میداند و از سنگ سخت تر ،چرا که سنگ سه ویژگی دارد که این افراد ندارند یکی جوشیدن نهرها  دیگر بیرون آمدن آب و قتی شکافته شود و سوم فرود آمدن از ترس خدا.از آنجایی که قلب و دل این دو گروه که مرکز ادراک و شهود است همچون سنگ گردیده، نه اندیشه ی صائب دارند تا خوب بفهمند و نه قلب نورانی تا خوب مشاهده نمایند.بنابراین از این سنگ دلان همین انتظار می رود که به جای حمایت از اسلام ناب، اسلام اموی وآمریکایی را حمایت نمایند ،به جای دفاع از ارزش های اسلامی و انسانی فرهنگ مبتذل غرب را ترویج کنند ،به جای افتخار به اسلام و تشیّع و پیرو قران و اهل بیت از باستان گرایی و مکتب ایرانی و شاهانی که احدوثه شده و به تاریخ پیوسته و مرده اند در کوی و برزن یاد نمایند.

5-بر اساس تعریفی که ارائه شد و توضیحی که بیان گردید برخی از مدعیان روشنفکری به خاطر عدم اعتقاد یا عدم التفات به اصول اعتقادی،اخلاقی و رفتاری اسلام و مقابله با اینها و همچنین مبارزه بی امان با اصول و ارزش های انقلاب اسلامی از جمله متحجرانی هستند که نه خود را نجات می دهند و نه دیگران را ،نه خود به سغادت می رسند و نه می توانند دیگران را به سعادت برسانند،نه خود راه را پیدا میکنند و نه می گذارند دیگران به رستگاری برسند پس مراقب این افراد باشیم.

6-خدای متعال در قرآن کریم همگان را به تفکر و اندیشه و عقلانیت دعوت نموده است.افرادی که دعوت خداوند را لبیک گفته و می گویند می توانند در مباحث مهم باهم بحث وگفتگو و مناظره داشته و با انتخاب بهترین ها حق را از باطل، خیر را از شر و کمال را از نقص تشخیص دهند.اسلام نه انجماد فکری را می پذیرد و نه عبور از حدود و خطوط قرمز را چراکه ایندو از انسانهای بی عقل و بی اندیشه ی درست و صائب سرمی زند. اسلام نه تهمت و اتّهام را قبول دارد و نه بی تفاوتی وتساهل و تسامح را چون یک حق بیشتر نداریم و مابقی همه باطل و ضلالت اند (فماذا بعد الحق الاالضّلال –یونس32)چون یک صراط مستقیم بیشتر نداریم و بقیه بیراهه اند (انّ هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتّبعوا السّبل –انعام 153) و چون یک دین بیشتر نداریم و بقیه یا دین نیستند و یا تحریف شده اند (ان الدین عند الله الاسلام –آل عمران 19)

                                                                             والعاقبه للمتّقین                  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۵ ، ۲۱:۱۷
امراله اندرزیان